test

Hiển thị tất cả 38 kết quả

 • iPad Mini 3 128GB Chính hãng Apple (WiFi+4G)

  15.860.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  IPAD-MINI-3

  iPad Mini 3 128GB Chính hãng Apple (WiFi+4G)

  15.860.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  Mã: MINI3128-4G. Danh mục: .

 • iPad Mini 3 64GB Chính hãng Apple (WiFi+4G)

  13.160.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  IPAD-MINI-3

  iPad Mini 3 64GB Chính hãng Apple (WiFi+4G)

  13.160.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  Mã: MINI364-4G. Danh mục: .

 • iPad Mini 3 16GB Chính hãng Apple (WiFi+4G)

  10.400.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  IPAD-MINI-3

  iPad Mini 3 16GB Chính hãng Apple (WiFi+4G)

  10.400.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  Mã: MINI316-4G. Danh mục: .

 • iPad Mini 3 128GB Chính Hãng Apple (WiFi Only)

  13.060.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  IPAD-MINI-3

  iPad Mini 3 128GB Chính Hãng Apple (WiFi Only)

  13.060.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  Mã: MINI3128-WF. Danh mục: .

 • iPad Mini 3 64GB Chính Hãng Apple (WiFi Only)

  10.800.000VNĐ
  3.00 trên 5

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  IPAD-MINI-3

  iPad Mini 3 64GB Chính Hãng Apple (WiFi Only)

  3.00 trên 5
  10.800.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  Mã: MINI364-WF. Danh mục: .

 • iPad Mini 3 16GB Chính Hãng Apple (WiFi Only)

  7.800.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  IPAD-MINI-3

  iPad Mini 3 16GB Chính Hãng Apple (WiFi Only)

  7.800.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  Mã: MINI316-WF. Danh mục: .

 • iPad Air 2 128GB Chính hãng Apple (WiFi+4G)

  16.350.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  IPAD-AIR-2

  iPad Air 2 128GB Chính hãng Apple (WiFi+4G)

  16.350.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  Mã: AIR2128-CH. Danh mục: .

 • iPad Air 2 64GB Chính Hãng Apple (WiFi+4G)

  13.350.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  IPAD-AIR-2

  iPad Air 2 64GB Chính Hãng Apple (WiFi+4G)

  13.350.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  Mã: AIR264-CH. Danh mục: .

 • iPad Air 2 16GB Chính hãng Apple (WiFi+4G)

  12.050.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  IPAD-AIR-2

  iPad Air 2 16GB Chính hãng Apple (WiFi+4G)

  12.050.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho Read More

  Mã: AIR216-4G. Danh mục: .

 • iPad Air 2 128GB Chính hãng Apple (WiFi Only)

  13.000.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quyền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho iOS

  – Giảm giá ngay 10% Read More

  IPAD-AIR-2

  iPad Air 2 128GB Chính hãng Apple (WiFi Only)

  13.000.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quyền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho iOS

  – Giảm giá ngay 10% Read More

  Mã: AIR2128-WF. Danh mục: .

 • iPad Air 2 64GB Chính Hãng Apple (WiFi Only)

  11.700.000VNĐ
  3.00 trên 5

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi .

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho iOS

  – Giảm giá ngay Read More

  IPAD-AIR-2

  iPad Air 2 64GB Chính Hãng Apple (WiFi Only)

  3.00 trên 5
  11.700.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi .

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho iOS

  – Giảm giá ngay Read More

  Mã: AIR264-WF. Danh mục: .

 • iPad Air 2 16GB Chính Hãng Apple (WiFi Only)

  9.600.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi .

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho iOS

  – Giảm giá ngay Read More

  IPAD-AIR-2

  iPad Air 2 16GB Chính Hãng Apple (WiFi Only)

  9.600.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi .

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho iOS

  – Giảm giá ngay Read More

  Mã: AIR216-WF. Danh mục: .

 • iPad Mini 16GB Màu Đen (4G+WIFI)

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quyền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho iOS

  – Giảm giá ngay 10% Read More

  ipad-den-trang

  iPad Mini 16GB Màu Đen (4G+WIFI)

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi.

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quyền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ cài đặt game và ứng dụng bản quyền cho iOS

  – Giảm giá ngay 10% Read More

  Danh mục: , .

 • iPad Mini Retina 128Gb Chính Hãng FPT (4G+WiFi)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  ipad

  iPad Mini Retina 128Gb Chính Hãng FPT (4G+WiFi)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  Mã: ipadmini2-128gb-4g-chinhang. Danh mục: .

 • iPad Mini Retina 64Gb Chính Hãng FPT (4G+WiFi)

   

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  ipad

  iPad Mini Retina 64Gb Chính Hãng FPT (4G+WiFi)

   

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  Mã: ipadmini2-64gb-4g-chinhhang. Danh mục: .

 • iPad Mini Retina 32Gb Chính Hãng FPT (4G+WiFi)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  ipad

  iPad Mini Retina 32Gb Chính Hãng FPT (4G+WiFi)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  Mã: ipadmini2-32gb-4g-chinhhang. Danh mục: .

 • iPad Mini Retina 16Gb Chính Hãng FPT (4G+WiFi)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  ipad

  iPad Mini Retina 16Gb Chính Hãng FPT (4G+WiFi)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  Mã: ipadmini2-16gb-4g-chinhhang. Danh mục: .

 • iPad Air 128Gb Chính Hãng FPT (4G+WiFi)

  5.00 trên 5

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

  IPAD-AIR

  iPad Air 128Gb Chính Hãng FPT (4G+WiFi)

  5.00 trên 5

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

  Mã: ipadair-128gb-4g-chinhhang. Danh mục: .

 • iPad Air 64Gb Chính Hãng FPT (4G+WiFi)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

  IPAD-AIR

  iPad Air 64Gb Chính Hãng FPT (4G+WiFi)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

  Mã: ipadair-64gb-4g-chinhhang. Danh mục: .

 • iPad Air 32Gb Chính Hãng FPT (4G+WIFI)

  5.00 trên 5

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

  IPAD-AIR

  iPad Air 32Gb Chính Hãng FPT (4G+WIFI)

  5.00 trên 5

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

  Mã: ipadair-32gb-4g-chinhhang. Danh mục: .

 • iPad Air 16Gb Chính Hãng FPT (4G+WIFI)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

  IPAD-AIR

  iPad Air 16Gb Chính Hãng FPT (4G+WIFI)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

  Mã: ipadair-16gb-4g-chinhhang. Danh mục: .

 • iPad Mini Retina 128GB Trắng Đen (4G+WIFI)

   

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng mới 100% nguyên seal hộp , chưa active (kích hoạt)
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế (có ngôn ngữ tiếng Việt) , sài được tất cả các sim 3G , update thoải mái
  Sản phẩm được bảo hành 12 tháng phần cứng và phần mềm tại trung tâm Điện Thoại Sài Gòn
  Máy mới gồm : Máy , sạc 12W , cáp lightning , sách giới thiệu.

  Thông tin Read More

  ipad

  iPad Mini Retina 128GB Trắng Đen (4G+WIFI)

   

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng mới 100% nguyên seal hộp , chưa active (kích hoạt)
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế (có ngôn ngữ tiếng Việt) , sài được tất cả các sim 3G , update thoải mái
  Sản phẩm được bảo hành 12 tháng phần cứng và phần mềm tại trung tâm Điện Thoại Sài Gòn
  Máy mới gồm : Máy , sạc 12W , cáp lightning , sách giới thiệu.

  Thông tin Read More

  Mã: iPad Mini Retina 128GB Grey 4G Wifi. Danh mục: .

 • iPad Mini Retina 64GB Trắng Đen (4G+WIFI)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  ipad

  iPad Mini Retina 64GB Trắng Đen (4G+WIFI)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  Mã: iPad Mini Retina 64GB Silver 4G Wifi. Danh mục: .

 • iPad Mini Retina 32Gb Trắng Đen (4G+WIFI)

  8.000.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Màu Trắng : 8.200.000 VNĐ, Màu Đen : 8.000.000 VNĐ

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ Read More

  ipad

  iPad Mini Retina 32Gb Trắng Đen (4G+WIFI)

  8.000.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple, mới 100%, nguyên seal hộp , chưa active, phiên bản hỗ trợ Wifi và 3G tại Việt Nam.

  – Màu Trắng : 8.200.000 VNĐ, Màu Đen : 8.000.000 VNĐ

  – Bảo hành 12 tháng tại các trung tâm bảo hành chính hãng Apple ủy quền ( Future World , iCenter … ),  hình thức bảo hành là đổi máy mới ( không đổi hộp và phụ kiện ). 

  – Khuyến mãi một bộ Read More

  Mã: iPad Mini Retina 32GB Silver 4G Wifi. Danh mục: .

 • iPad Mini Retina 16Gb Trắng Đen (4G+WIFI)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  ipad

  iPad Mini Retina 16Gb Trắng Đen (4G+WIFI)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  Mã: ipadminiretina-16gb-trang. Danh mục: .

 • iPad Mini Retina 128GB Trắng Đen (WIFI only)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  ipad

  iPad Mini Retina 128GB Trắng Đen (WIFI only)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  Mã: iPad Mini Retina 128GB Silver 4G Wifi. Danh mục: .

 • iPad Mini Retina 64Gb Trắng Đen (WIFI only)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  ipad

  iPad Mini Retina 64Gb Trắng Đen (WIFI only)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  Mã: iPad Mini Retina 64GB Grey 4G Wifi. Danh mục: .

 • iPad Mini Retina 32Gb Trắng Đen (WIFI only)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  ipad

  iPad Mini Retina 32Gb Trắng Đen (WIFI only)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  Mã: ipadmini2-4g-32gb-den. Danh mục: .

 • iPad Mini Retina 16GB Trắng Đen (WIFI only)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  ipad

  iPad Mini Retina 16GB Trắng Đen (WIFI only)

   iPad mini 2 là dòng iPad luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng với thiết kế nhỏ gọn cùng cấu hình mạnh, điện thoại Sài Gòn vừa về lô iPad mini 2 cũ nguyên zin,likenew 98 -99 % cam kết giá tốt trên thị trường Click xem bảng giá iPad mini 2 cũ tại đây

  Click xem ngay bảng giá iPad mini 2 Read More

  Mã: ipadmini2-4g-16gb-den. Danh mục: .

 • iPad Air 128Gb Trắng Đen (4G+WiFi)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

   

  IPAD-AIR

  iPad Air 128Gb Trắng Đen (4G+WiFi)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

   

  Mã: ipadair-128gb-4g. Danh mục: .

 • iPad Air 64Gb Trắng Đen (4G+WiFi)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

   

  IPAD-AIR

  iPad Air 64Gb Trắng Đen (4G+WiFi)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

   

  Mã: iPad-air-4g-64gb. Danh mục: .

 • iPad Air 32Gb Trắng Đen (4G+WiFi)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

   

  IPAD-AIR

  iPad Air 32Gb Trắng Đen (4G+WiFi)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

   

  Mã: ipadair-32gb-trang. Danh mục: .

 • iPad Air 16Gb Trắng Đen (4G+WIFI)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

  Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây

  IPAD-AIR

  iPad Air 16Gb Trắng Đen (4G+WIFI)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

  Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây

  Mã: ipadair-16gb-4g. Danh mục: .

 • iPad Air 128Gb Trắng Đen (WiFi Only)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

  IPAD-AIR

  iPad Air 128Gb Trắng Đen (WiFi Only)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

  Mã: ipad-air-128gb-wifi. Danh mục: .

 • iPad Air 64Gb Trắng Đen (WiFi Only)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

  IPAD-AIR

  iPad Air 64Gb Trắng Đen (WiFi Only)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

  Mã: ipadair-4g-64gb-den. Danh mục: .

 • iPad Air 32Gb Trắng Đen (WiFi Only)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

  IPAD-AIR

  iPad Air 32Gb Trắng Đen (WiFi Only)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

  Mã: ipadair-32gb-wifi. Danh mục: .

 • iPad 2 16Gb (3G + WIFI)

  Màn hình: 9.7 inch. Cảm ứng điện dung đa điểm
  Hệ điều hành:  iOS
  CPU: Dual-core Cortex-A9, 1 GHz Processr
  Ram: 512 MB
  Bộ nhớ trong: 16 GB
  Tính năng đàm thoại: Không

  ttttttttttttttttgergerge

  iPad 2 16Gb (3G + WIFI)

  Màn hình: 9.7 inch. Cảm ứng điện dung đa điểm
  Hệ điều hành:  iOS
  CPU: Dual-core Cortex-A9, 1 GHz Processr
  Ram: 512 MB
  Bộ nhớ trong: 16 GB
  Tính năng đàm thoại: Không

  Mã: iPad 2 16GB 3G Wifi. Danh mục: .

 • iPad Air 16GB Trắng Đen (WiFi Only)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

   

  IPAD-AIR

  iPad Air 16GB Trắng Đen (WiFi Only)

   iPad Air luôn là sản phẩm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, tuy nhiên hiện tại ngoài thị trường sản phẩm mới không được Apple sản xuất nữa nên người tiêu dùng luôn tìm đến sản phẩm cũ. Điện thoại Sài Gòn mới về lô iPad Air nguyên zin giá tốt.

   Xem bảng giá iPad Air cũ mới nhất tại đây 

   

  Mã: iPadair-16gb-wifi. Danh mục: .