Mua iPhone cũ ở đâu chất lượng, không bị hàng dựng, hàng trôi kém chất lượng ?

Hiển thị tất cả 44 kết quả

 • iPhone 6 Plus 128GB Gold Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  1.00 trên 5

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  ipvang

  iPhone 6 Plus 128GB Gold Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  1.00 trên 5

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 6 Plus 64GB Gold Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  16.300.000VNĐ
  4.00 trên 5

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  ipvang

  iPhone 6 Plus 64GB Gold Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  4.00 trên 5
  16.300.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 6 Plus 16GB Gold Quốc Tế (Máy Cũ 96%, Like New)

  14.300.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  ipvang

  iPhone 6 Plus 16GB Gold Quốc Tế (Máy Cũ 96%, Like New)

  14.300.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 6 Plus 16GB Gold Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  15.000.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  ipvang

  iPhone 6 Plus 16GB Gold Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  15.000.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 6 Plus 128GB Grey Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  16.250.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  IPHONE-6-PLUS-GREY

  iPhone 6 Plus 128GB Grey Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  16.250.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 6 Plus 64GB Grey Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  15.500.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  IPHONE-6-PLUS-GREY

  iPhone 6 Plus 64GB Grey Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  15.500.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 6 Plus 16GB Grey Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  14.100.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  IPHONE-6-PLUS-GREY

  iPhone 6 Plus 16GB Grey Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  14.100.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 6 Plus 128GB Silver Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  IPHONE-6-PLUS-SILVER

  iPhone 6 Plus 128GB Silver Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 6 Plus 64GB Silver Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  15.200.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  IPHONE-6-PLUS-SILVER

  iPhone 6 Plus 64GB Silver Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  15.200.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 6 Plus 16GB Silver Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  14.500.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  IPHONE-6-PLUS-SILVER

  iPhone 6 Plus 16GB Silver Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  14.500.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 6 128GB Gold Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  ipvang

  iPhone 6 128GB Gold Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 6 64GB Gold Quốc Tế (Máy Cũ 99%, Like New)

  14.500.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần mềm 12 Read More

  ipvang

  iPhone 6 64GB Gold Quốc Tế (Máy Cũ 99%, Like New)

  14.500.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần mềm 12 Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 6 16GB Gold Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  13.100.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần mềm 12 Read More

  ipvang

  iPhone 6 16GB Gold Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  13.100.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần mềm 12 Read More

  Mã: IP616GO-C. Danh mục: .

 • iPhone 6 128GB Grey Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  13.800.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  IPHONE-6-PLUS-GREY

  iPhone 6 128GB Grey Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  13.800.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 6 64G Grey Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  13.400.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  IPHONE-6-PLUS-GREY

  iPhone 6 64G Grey Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  13.400.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 6 16G Grey Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  12.300.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  IPHONE-6-PLUS-GREY

  iPhone 6 16G Grey Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  12.300.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 6 128GB Silver Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  IPHONE-6-PLUS-SILVER

  iPhone 6 128GB Silver Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 6 64GB Silver Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  13.600.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  IPHONE-6-PLUS-SILVER

  iPhone 6 64GB Silver Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  13.600.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 6 16GB Silver Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  12.600.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  IPHONE-6-PLUS-SILVER

  iPhone 6 16GB Silver Quốc Tế (Máy Cũ 98%, Like New)

  12.600.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 96-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN và cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng  6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình thức tương đương. Phần Read More

  Danh mục: .

 • iPhone 5S 64Gb Màu Vàng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  8.800.000VNĐ
  3.00 trên 5

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng, còn mới 97-99% , máy nguyên ZIN chưa qua thay thế, sửa chữa.
  Phụ kiện đi kèm: cáp, sạc ZIN.
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày đầu tiên sử dụng nếu có lỗi phần cứng sẽ Read More

  iPhone5scongty1

  iPhone 5S 64Gb Màu Vàng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  3.00 trên 5
  8.800.000VNĐ

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng, còn mới 97-99% , máy nguyên ZIN chưa qua thay thế, sửa chữa.
  Phụ kiện đi kèm: cáp, sạc ZIN.
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày đầu tiên sử dụng nếu có lỗi phần cứng sẽ Read More

  Mã: ip5s64go-cu. Danh mục: .

 • iPhone 5S 32Gb Màu Vàng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  8.500.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng, còn mới 97-99%, máy nguyên ZIN chưa qua sửa chữa, thay thế.
  Phụ kiện đi kèm theo máy ( sạc ZIN , cáp ZIN)
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày đầu tiên Read More

  iPhone5scongty1

  iPhone 5S 32Gb Màu Vàng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  8.500.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng, còn mới 97-99%, máy nguyên ZIN chưa qua sửa chữa, thay thế.
  Phụ kiện đi kèm theo máy ( sạc ZIN , cáp ZIN)
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày đầu tiên Read More

  Mã: ip5s32go-cu. Danh mục: .

 • iPhone 5S 16Gb Màu Vàng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  7.900.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng, còn mới 97-99%, máy nguyên ZIN chưa qua sửa chữa, thay thế.
  Phụ kiện đi kèm theo máy ( sạc ZIN , cáp ZIN )
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày đầu Read More

  iPhone5scongty1

  iPhone 5S 16Gb Màu Vàng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  7.900.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng, còn mới 97-99%, máy nguyên ZIN chưa qua sửa chữa, thay thế.
  Phụ kiện đi kèm theo máy ( sạc ZIN , cáp ZIN )
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày đầu Read More

  Mã: ip5s16go-cu. Danh mục: .

 • iPhone 5S 64Gb Màu Đen Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  7.800.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97 – 99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa, thay thế.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN ).
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không Read More

  iphone_5s_grey_1

  iPhone 5S 64Gb Màu Đen Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  7.800.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97 – 99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa, thay thế.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN ).
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không Read More

  Mã: ip5s64grey-cu. Danh mục: .

 • iPhone 5S 32Gb Màu Đen Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  7.500.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa, thay thế.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN ).
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong Read More

  iphone_5s_grey_1

  iPhone 5S 32Gb Màu Đen Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  7.500.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa, thay thế.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN ).
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong Read More

  Mã: ip5s32grey-cu. Danh mục: .

 • iPhone 5S 16Gb Màu Đen Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  6.900.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa, thay thế.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN ).
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong Read More

  iphone_5s_grey_1

  iPhone 5S 16Gb Màu Đen Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  6.900.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa, thay thế.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN ).
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong Read More

  Mã: ip5s16grey-cu. Danh mục: .

 • iPhone 5S 64Gb Màu Trắng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  8.300.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa, thay thế.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN).
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 Read More

  iphone_5s_silver_1

  iPhone 5S 64Gb Màu Trắng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  8.300.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa, thay thế.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN).
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 Read More

  Mã: ip5s64sil-cu. Danh mục: .

 • iPhone 5S 32Gb Màu Trắng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  8.000.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa, thay thế.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN).
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 Read More

  iphone_5s_silver_1

  iPhone 5S 32Gb Màu Trắng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  8.000.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa, thay thế.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN).
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 Read More

  Mã: ip5s32sil-cu. Danh mục: .

 • iPhone 5S 16GB Màu Trắng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  7.600.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa, thay thế.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN)
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 Read More

  iphone_5s_silver_1

  iPhone 5S 16GB Màu Trắng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  7.600.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa, thay thế.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN)
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 Read More

  Mã: ip5s16sil-cu. Danh mục: .

 • iPhone 5 64Gb Màu Đen Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  5.600.000VNĐ
  2.00 trên 5

  THÔNG TIN MUA HÀNG

  Tình trạng máy đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế
  Cam kết máy zin : vỏ zin , main zin, màn hình zin , pin zin
  Giá máy trên đã bao gồm phụ kiện : sạc zin , cáp zin 
   Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Bảo hành 6 tháng phần cứng , đổi máy khác nếu bị lỗi phần cứng trong 7 ngày đầu tiên

  Chiết khấu 0,3% cho khách hàng có Read More

  iphone5_den_2

  iPhone 5 64Gb Màu Đen Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  2.00 trên 5
  5.600.000VNĐ

  THÔNG TIN MUA HÀNG

  Tình trạng máy đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế
  Cam kết máy zin : vỏ zin , main zin, màn hình zin , pin zin
  Giá máy trên đã bao gồm phụ kiện : sạc zin , cáp zin 
   Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Bảo hành 6 tháng phần cứng , đổi máy khác nếu bị lỗi phần cứng trong 7 ngày đầu tiên

  Chiết khấu 0,3% cho khách hàng có Read More

  Mã: IP564B-CU. Danh mục: .

 • iPhone 5 32Gb Màu Đen Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  5.100.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99% , máy nguyên ZIN chưa qua thay thế, sửa chữa.
  Phụ kiện đi kèm theo máy: sạc, cáp ZIN.
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày đầu tiên sử Read More

  iphone5_den_2

  iPhone 5 32Gb Màu Đen Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  5.100.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99% , máy nguyên ZIN chưa qua thay thế, sửa chữa.
  Phụ kiện đi kèm theo máy: sạc, cáp ZIN.
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày đầu tiên sử Read More

  Mã: IP532B-CU. Danh mục: .

 • iPhone 5 16Gb Màu Đen Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  4.900.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99%, máy nguyên ZIN chưa qua thay thế, sửa chữa.
  Phụ kiện đi kèm theo máy ( sạc ZIN , cáp ZIN )
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày Read More

  iphone5_den_2

  iPhone 5 16Gb Màu Đen Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  4.900.000VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99%, máy nguyên ZIN chưa qua thay thế, sửa chữa.
  Phụ kiện đi kèm theo máy ( sạc ZIN , cáp ZIN )
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày Read More

  Mã: IP516B-CU. Danh mục: .

 • iPhone 5 64Gb Màu Trắng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  6.100.000VNĐ

  CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG
  – Tình trạng máy 95% – 99%

  – Máy NGUYÊN ZIN , VỎ ZIN , MAIN ZIN , MÀN HÌNH ZIN

  – Máy đã có bao gồm : SẠC ZIN , CÁP ZIN

  – Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99%, máy nguyên ZIN chưa Read More

  iphone5_trang_2

  iPhone 5 64Gb Màu Trắng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  6.100.000VNĐ

  CAM KẾT VỚI KHÁCH HÀNG
  – Tình trạng máy 95% – 99%

  – Máy NGUYÊN ZIN , VỎ ZIN , MAIN ZIN , MÀN HÌNH ZIN

  – Máy đã có bao gồm : SẠC ZIN , CÁP ZIN

  – Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99%, máy nguyên ZIN chưa Read More

  Mã: IP564W-CU. Danh mục: .

 • iPhone 5 32Gb Màu Trắng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  5.900.000VNĐ

   

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99%, máy nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hay thay thế.
  Phụ kiện đi kèm theo máy ( sạc ZIN , cáp ZIN )
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 Read More

  iphone5_trang_2

  iPhone 5 32Gb Màu Trắng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  5.900.000VNĐ

   

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99%, máy nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hay thay thế.
  Phụ kiện đi kèm theo máy ( sạc ZIN , cáp ZIN )
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 Read More

  Mã: IP532W-CU. Danh mục: .

 • iPhone 5 16GB Màu Trắng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  5.150.000VNĐ
  4.00 trên 5

   

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99%, máy nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hay thay thế.
  Phụ kiện đi kèm theo máy ( sạc ZIN , cáp ZIN )
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày Read More

  iphone5_trang_2

  iPhone 5 16GB Màu Trắng Quốc Tế (Máy Cũ 98%)

  4.00 trên 5
  5.150.000VNĐ

   

  Thông tin sản phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 97-99%, máy nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hay thay thế.
  Phụ kiện đi kèm theo máy ( sạc ZIN , cáp ZIN )
  Hỗ trợ mua tai nghe zin theo máy giá 350.000 VNĐ
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày Read More

  Mã: IP516W-CU. Danh mục: .

 • iPhone 4S 64Gb Quốc Tế Màu Trắng (Máy Cũ)

  3.900.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm cốc sạc ZIN , cáp sạc ZIN theo máy, hỗ trợ mua tai nghe 5 zin giá 350.000 VNĐ.

  – Bảo hành phần cứng + phần mềm 6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ Read More

  iphone_4s_trang_1

  iPhone 4S 64Gb Quốc Tế Màu Trắng (Máy Cũ)

  3.900.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm cốc sạc ZIN , cáp sạc ZIN theo máy, hỗ trợ mua tai nghe 5 zin giá 350.000 VNĐ.

  – Bảo hành phần cứng + phần mềm 6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ Read More

  Mã: ip4s64w-cu. Danh mục: .

 • iPhone 4S 64Gb Quốc Tế Màu Đen (Máy Cũ)

  3.900.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN theo máy, cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng + phần mềm 6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình Read More

  iphone_4s_den_1

  iPhone 4S 64Gb Quốc Tế Màu Đen (Máy Cũ)

  3.900.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN theo máy, cáp ZIN theo máy.

  – Bảo hành phần cứng + phần mềm 6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được đổi máy khác hình Read More

  Mã: ip4s64b-cu. Danh mục: .

 • iPhone 4S 32Gb Quốc Tế Màu Trắng (Máy Cũ)

  3.600.000VNĐ
  3.00 trên 5

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm cốc sạc ZIN , cáp sạc ZIN theo máy, hỗ trợ mua tai nghe 5 zin giá 350.000 VNĐ.

  – Bảo hành phần cứng + phần mềm 6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ Read More

  iphone_4s_trang_1

  iPhone 4S 32Gb Quốc Tế Màu Trắng (Máy Cũ)

  3.00 trên 5
  3.600.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm cốc sạc ZIN , cáp sạc ZIN theo máy, hỗ trợ mua tai nghe 5 zin giá 350.000 VNĐ.

  – Bảo hành phần cứng + phần mềm 6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ Read More

  Mã: ip4s32w-cu. Danh mục: .

 • iPhone 4S 32Gb Quốc Tế Màu Đen (Máy Cũ)

  3.500.000VNĐ
  1.00 trên 5

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN theo máy, cáp ZIN theo máy, tai nghe linh kiện.

  – Bảo hành phần cứng + phần mềm 6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được Read More

  iphone_4s_den_1

  iPhone 4S 32Gb Quốc Tế Màu Đen (Máy Cũ)

  1.00 trên 5
  3.500.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm sạc ZIN theo máy, cáp ZIN theo máy, tai nghe linh kiện.

  – Bảo hành phần cứng + phần mềm 6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ nhà sản xuất sẽ được Read More

  Mã: ip4s32b-cu. Danh mục: .

 • iPhone 4S 16Gb Quốc Tế Màu Trắng (Máy Cũ)

  3.150.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm cốc sạc ZIN , cáp sạc ZIN theo máy, hỗ trợ mua tai nghe 5 zin giá 350.000 VNĐ.

  – Bảo hành phần cứng + phần mềm 6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ Read More

  iphone_4s_trang_1

  iPhone 4S 16Gb Quốc Tế Màu Trắng (Máy Cũ)

  3.150.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm cốc sạc ZIN , cáp sạc ZIN theo máy, hỗ trợ mua tai nghe 5 zin giá 350.000 VNĐ.

  – Bảo hành phần cứng + phần mềm 6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng từ Read More

  Mã: ip4s16w-cu. Danh mục: .

 • iPhone 4S 16Gb Quốc Tế Màu Đen (Máy Cũ)

  3.150.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm cốc sạc ZIN theo máy, cáp sạc ZIN theo máy, hỗ trợ mua tai nghe 5 zin giá 350.000 VNĐ.

  – Bảo hành phần cứng + phần mềm 6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng Read More

  iphone_4s_den_1

  iPhone 4S 16Gb Quốc Tế Màu Đen (Máy Cũ)

  3.150.000VNĐ

  – Hàng chính hãng Apple sản xuất, tình trạng máy cũ còn đẹp 97-99%, phiên bản quốc tế.

  – Cam kết hàng còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào.

  – Máy gồm cốc sạc ZIN theo máy, cáp sạc ZIN theo máy, hỗ trợ mua tai nghe 5 zin giá 350.000 VNĐ.

  – Bảo hành phần cứng + phần mềm 6 tháng, trong 7 ngày đầu tiên bị lỗi phần cứng Read More

  Mã: ip4s16b-cu. Danh mục: .

 • iPhone 4 32Gb Quốc Tế Màu Trắng (Máy Cũ)

   

  Thông Tin Sản Phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 96-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hay thay thế bất kỳ gì.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN , tai nghe ZIN).
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày đầu Read More

  iphone_4s_trang_1

  iPhone 4 32Gb Quốc Tế Màu Trắng (Máy Cũ)

   

  Thông Tin Sản Phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 96-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hay thay thế bất kỳ gì.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN , tai nghe ZIN).
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày đầu Read More

  Mã: iphone4-32gb-trang-cu. Danh mục: .

 • iPhone 4 32Gb Quốc Tế Màu Đen (Máy Cũ)

   

  Thông Tin Sản Phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 96-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hay thay thế bất kỳ gì.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN , tai nghe ZIN).
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày đầu Read More

  iphone_4s_den_1

  iPhone 4 32Gb Quốc Tế Màu Đen (Máy Cũ)

   

  Thông Tin Sản Phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 96-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hay thay thế bất kỳ gì.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN , tai nghe ZIN).
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày đầu Read More

  Mã: iphone4-32gb-den-cu. Danh mục: .

 • iPhone 4 16Gb Quốc Tế Màu Trắng (Máy Cũ)

  5.00 trên 5

   

  Thông Tin Sản Phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 96-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hay thay thế bất kỳ gì.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN , tai nghe ZIN).
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày đầu Read More

  iphone_4s_trang_1

  iPhone 4 16Gb Quốc Tế Màu Trắng (Máy Cũ)

  5.00 trên 5

   

  Thông Tin Sản Phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 96-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hay thay thế bất kỳ gì.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN , tai nghe ZIN).
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày đầu Read More

  Mã: iphone4-16gb-trang-cu. Danh mục: .

 • iPhone 4 16Gb Quốc Tế Màu Đen (Máy Cũ)

  3.25 trên 5

   

  Thông Tin Sản Phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 96-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hay thay thế bất kỳ gì.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN , tai nghe ZIN).
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày đầu Read More

  iphone_4s_den_1

  iPhone 4 16Gb Quốc Tế Màu Đen (Máy Cũ)

  3.25 trên 5

   

  Thông Tin Sản Phẩm :

  Hãng sản xuất : Apple
  Hàng đã qua sử dụng , còn mới 96-99% , còn nguyên ZIN chưa qua sửa chữa hay thay thế bất kỳ gì.
  Đầy đủ phụ kiện đi kèm máy ( sạc ZIN , cáp ZIN , tai nghe ZIN).
  Hàng chuẩn phiên bản quốc tế ( có ngôn ngữ tiếng Việt ), sử dụng được tất cả các sim , update không bị lock
  Trong 7 ngày đầu Read More

  Mã: iphone4-16gb-den-cu. Danh mục: .