Tag: iphone 4s

Độc đáo loa tự chế cho iPhone 4/4s

Mẫu loa tự chế eco-amp thân thiện môi trường, làm bằng giấy tái chế và không tốn pin để chạy. Mẫu loa di động eco-amp do một công ty tại Los Angeles thiết kế, không dùng pin để chạy. Được

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com